Den siste tiden har det vært fokus på en ny dansk undersøkelse som konkluderer med at et beskjedent forbruk av alkohol i svangerskapet ikke har påvirkning på barnets utvikling og intelligens. Forskerne har definert «beskjedent forbruk» som en til fire alkoholenheter i uken.

Jevnt blir det publisert undersøkelser som konkluderer med at litt alkohol ikke skader fosteret, men jevnlig kommer også undersøkelser med motsatt funn.

Det er også verd å merke seg at ingen av undersøkelsene kan fastsette akkurat hvor grensen går.

Swedish National Institute of Public Health foretok i 2009 en gjennomgang av undersøkelser som hadde tatt for seg bruk av små til moderate mengder  alkohol i svangerskapet. Denne gjennomgangen viste at forskerne ikke fant noe sikkert svar.

Her kan du lese mer: http://www.fhi.se/en/Publications/All-publications-in-english/Low-dose-alcohol-exposure-during-pregnancy—does-it-harm/

Jeg har merket meg at undersøkelser som viser at litt alkohol ikke skader ofte får mer fokus i media enn undersøkelser som tilsier det motsatte. Kan det være fordi alkohol er noe de aller fleste bruker, og det er en mer «populær konklusjon»? Men anbefalinger om «litt» kan mistolkes. Hva er litt? Hva er en enhet? Hva vil fire enheter i løpet av en uke si? Kan den gravide drikke et glass en gang i mellom, eller alt på en fest?

Forskerne er imidlertid enige om at av alle rusmidler er det alkohol som er mest skadelig for fosteret.Videre  er de enige om at når det er snakk om mer enn «moderate» mengder så kan det være meget skadelig for barnet.  Alkohol kan skade alle organer. Hjernen er mest sårbar da den er under utvikling hele svangerskapet.

En engelsk ekspert på området, dr. Raja Mukherejee oppsummerer det slik:

  • Drikker du ikke alkohol i svangerskapet er du sikker på at du ikke skader barnet.
  • Drikker du litt tar du en liten «sjanse».
  • Drikker du mye er det stor fare for at du skader barnet ditt.

Mange har drukket alkohol før de oppdaget at de var gravide. Vi ønsker ikke å skape unødig engstelse og dramatisere, men vil understreke at alle dager uten alkohol er betydningsfulle for barnets utvikling. Vi støtter Helsedirektoratets kampanje om alkoholfritt svangerskap. «Gi barnet ditt den beste starten, ikke drikk alkohol i svangerskapet»!