Victor betyr seier, og det var mange seiere å feire.

Eva ble tvangsinnlagt på Skjermet avdeling for gravide da hun var fire måneder gravid. Jeg husker godt første møte med henne. Det var på «rusa», eller det som nå heter Avgiftningsavdelingen.  Da møtte jeg den sinte og magre Eva. Hun var sint på ruskonsulenten som hadde tvangsinnlagt henne, sint på oss som ikke slapp henne ut, på kjæresten  som akkurat hadde oppsøkt avdelingen tydelig rusa og på foreldrene som var glad for at hun ble tvangsinnlagt.

Første møte måtte vi ta på røykerommet, der hun vandret urolig rundt.

Nå har det gått fem måneder. Fem måneder med mange kamper og vanskelige valg.

Eva måtte velge å innrømme eget rusproblem. Hun måtte velge bort å bruke ressurser på kjærestens kamp med hans rusproblem. Han klarte ikke å bli i avdelingen da han fikk tilbud om det. Hun måtte velge å bryte med venner som hun også hadde mange gode opplevelser sammen med, men som hadde alvorlig rusproblem. Hun måtte jobbe med å være ærlig. Hun måtte jobbe med russuget. Hun måtte lære seg å stå i vanskelige følelser, og ikke ruse dem bort.

Verst var det å avvise kjæresten. Hun var glad i Tom.  Men Tom kunne ikke bo sammen med et barn. Det ble et valg mellom kjæresten som hun kjente, og barnet hun skulle føde. Hun var redd for ansvaret, redd for å være enslig mor.

Nå kan vi feire den nye lille familien, Eva og Victor. Victor skal være med mamma i hennes videre behandling i familieavdeling. Det er en skjør liten familie, veldig skjør. Eva må innstille seg på minimum et år i avdeling, og etter det må hun ha langvarig oppfølging. Dette er veldig viktig.  Et alvorlig avhengighetsproblem varer evig.

Victor skal ha en trygg oppvekst uten rus. Eva har mange kamper og valg foran seg. Vi har et godt hjelpeapparat i Norge. Det er viktig at alle rundt henne, fagfolk og familie, forstår alvoret og varigheten av rusproblemet.

Du finner mer informasjon om Borgestadklinikkens tilbud til gravide med rusproblemer her:

Gravide med rusproblemer

For liknende tilbud i  andre regioner, søk på www.frittsykehusvalg.no/rus og avhengighet.