Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Russetid og nostalgi

Russ i Grenland besøkte vår stand på trafikksikkerhetsdagen og tok blant annet en test om drikkemønster den siste tiden. Noen ble flaue og noen var stolte. Hvem som har status i miljøet, overrasket Eva Linn Lilleheil i KoRus - Sør, som blogger denne uka.

Av | 4. mai 2017|Ungdom|Skriv en kommentar

En hel barndom på utsiden av felleskapet

Barn som vokser opp under vanskelige livsvilkår- som rusproblemer hos en eller begge omsorgspersoner- fortjener en sjanse til å bli sett og få hjelp. Eli Marie Wiig fra KoRus - Sør blogger om barn og utenforskap.

Av | 20. april 2017|Barn i rusfamilier|Skriv en kommentar

Liberal spillpolitikk med store omkostninger

Tirsdag denne uken fikk vi gjennom NRK Brennpunkts program høre to pengespillavhengige fortelle sin historie. Det er flott at noen vil dele sine tøffe historier og at de har mot til å peke på spillselskapenes grådighet og usolidariske holdninger.

Av | 5. april 2017|Spilleavhengighet|2 kommentarer

Tar vi lettere på det når voldsutsatte har alvorlige rusproblemer?

Gjennom mange års arbeid i rusfeltet og i psykisk helsevern har jeg møtt krenkere og krenkede, sett inn i mangler, skjevheter og paradokser knyttet til voldsproblematikk. Er det slik at vi møter en voldsutsatt rusavhengig med bagatellisering og moralisme?

Av | 24. mars 2017|Rus og samfunn|Skriv en kommentar

Når hjelperne blir hjelpeløse i møte med eldre rusavhengige

Eldre med rusproblemer må få riktig hjelp slik at de får muligheter til å få en verdig alderdom. Det tar leder av brukerrådet, Tommy Sjåfjell, til orde for i denne bloggen.

Av | 21. mars 2017|Eldre og rus|Skriv en kommentar

Hva er riktig bruk av tvang overfor gravid med rusproblemer?

I desember 2016 kom Helsedirektoratet med en ny veileder om tvang overfor personer med rusmiddelproblemer. Veilederen tar sikte på å bidra til mer enhetlig og riktigere bruk av tvang. Men hva er «riktig bruk av tvang» når det gjelder gravide med rusproblemer? I denne bloggen drøfter Liv Drangsholt noen av de tiltak som den nye veilederen anbefaler. Hun trekker spesielt frem opprettelse av bistandsteam som et godt tiltak.

Av | 3. mars 2017|Tvang i rusfeltet|Skriv en kommentar

«Sånne som meg» og «sånne som deg»

Jeg har hatt 4000 dager som rusfri denne uka! Jeg har møtt mange gode fagfolk og hjelpere underveis, men dessverre er det nok slik at en opplevelse av krenkelse huskes svært lenge.

Av | 23. februar 2017|Rus og tabuer|16 kommentarer

Hvor lite omsorg er godt nok for et barn?

Saker i media om barnevern får ofte fram mye sinne og protester. Debatten om håndtering av sårbare familier er viktig, men jeg ønsker mer nyansering og saklighet, skriver Kristin Håland fra KoRus- Sør i denne bloggen.

Av | 20. februar 2017|Familier og rusproblematikk|6 kommentarer

Utredning hjelper pasientene til å bli «sanne offer»

Er du et sant offer er du uten skyld for det vonde som har skjedd deg, er du et falsk offer, er du selv en del av det som har skjedd. Det er lett å tenke " Ta deg sammen og skjerp deg", i møte med en rusmisbruker. Men blir det rett tilnærming?

Av | 16. februar 2017|Avhengighet|Skriv en kommentar

Øv på å samtale med barn og foreldre! Det er like viktig som brannøvelser og førstehjelpskurs.

"Vi trenger mer kursing og opplæring av rutiner og fremgangsmåter ved bekymring for et barn, hva man skal "se" etter. Og vi trenger mer øving og refleksjoner rundt hvordan man samtaler med barn og foreldre om dette."

Av | 3. februar 2017|Barn i rusfamilier|Skriv en kommentar